پترون –    ستاد برگزاری دهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست، ضمن جمع آوری فهرست مخاطبان اصلی این نمایشگاه در خارج از کشور، از همه مشارکت کنندگان در دهمین دوره این نمایشگاه دعوت می کند خریدارن و مخاطبان واقعی این نمایشگاه را جهت دعوت به ستاد برگزاری معرفی نمایند.

با توجه به آمارهای موجود کشورهای عراق، افغانستان، ترکمنستان و پاکستان  عمده خریداران  محصولات پتروشیمی ایران هستند. لذا تمرکز عمده ستاد برگزاری دعوت از تجار و بازرگانان این کشورهاست.

براین اساس از همه مشارکت کنندگان در این نمایشگاه دعوت می شود فهرست افرادی که جهت حضور در این نمایشگاه و بازدید از آن مهم و راهبردی ارزیابی می کنند جهت بررسی و دعوت اعلام نمایند.

ستاد برگزاری پس از بررسی فهرست های ارسالی در نهایت ۲۰۰ نفر از افراد برگزیده را جهت حضور در ایران پلاست دعوت می کند.

براساس برنامه ریی انجام شده هزینه دو روز اقامت در ایران ، رفت و آمد به نمایشگاه و رفت و آمد به فرودگاه بر عهده ستاد برگزاری است.

شرکت های علاقه مند به دعوت از افراد می توانند فهرست مورد نظر خود را طبق فرم ذیل تکمیل و برای ستاد برگزاری ارسال نمایند.

بدیهی است ارسال اسامی به معنی دعوت قطی برای حضور در نمایشگاه نیست و اسامی نهایی توسط کمیته ای در ستاد برگزاری نمایشگاه مشخص خواهد شد.

برای ورود به فرم لطفا اینجا کلیک نمایید.

 منبع(+)