پترون –    مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمی ایران گفت: به منظور تقویت تولید محصولات پتروشیمی، چهار پژوهشگاه جدید به پتروشیمی اضافه شدند.

عباس شعری مقدم پیش از ظهر امروز چهارشنبه در نوزدهمین کنگره سراسری همکاری های دولت، دانشگاه و صنعت برای توسعه ملی اظهار کرد: با ابتکار وزیرنفت، طرحی را پیاده کرده ایم و با چهار دانشگاه و مرکز تحقیقاتی قرارداد بستیم و موسسات تحقیقاتی دائمی نیز ایجاد شد.

وی افزود: تفاهم نامه هایی را نیز بین دانشگاه ها و این موسسات تحقیقاتی بسته ای به گونه ای که مقرر شد هر دانشگاه باید روی یک فناوری خاص متمرکز شود.

شعری مقدم افزود: تمام هزینه های این تحقیقات را به صورت کامل پرداخت می کنیم و امکانات لازم را به آنها اختصاص می دهیم  و حتی درصورت لزوم از کمک مراکز تحقیقاتی خارج از کشور استفاده می کنیم.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی کشور تصریح کرد: این قرادادها چهار دسته هستند که با هرکدام با ۱۰ دانشگاه مرتبط هستند.

شعری مقدم ادامه داد: متانون ها، اولفین ها و مشتقات پروپیلن ها از جمله مزیت های نسبی کشور ما هستند زیرا در کشور ما گاز فراوان وجود دارد درحالی که در عربستان نفت وجود دارد.

وی عنوان کرد: متالون ماده اولیه ۱۷ مورد از صنایع پایین دستی است به طوری که جدیدا با ابداعی روشی از متانل می توان پرواتانول و پروپیلن تولید می کنند و از پروپیلن  ۱۹ ماده برای استفاده در صنایع پایین دستی پتروشیمی بهره برداری می شود.

معاون وزیر نفت گفت: دانشگاه شیراز روی متانول کار می کند و دانشگاه تربیت مدرس روی اولیفن ها، پژوشگاه مهندسی شیمی روی پروپیلن و مشتقات آن و دانشگاه صنعتی امیرکبیر روی توسعه کاتالیست ها کار می کنند.

وی در خصوص نحوه انتخاب دانشگاه بیان کرد: این دانشگاه ها بر اساس توانمندی و امکانات انتخاب شدند و امکانات آنها مورد بازرسی وارزیابی کامل قرار گرفتند.

شعری مقدم در خصوص دانشگاه های همکار گفت: دانشگاه شیراز با دانشگاه شریف، رازی کرمانشاه و شهیدچمران، دانشگاه آزاد با دانشگاه علم و صنعت و پژوهشگاه پلیمر با پژوهشگاه مهندسی شیمی همکاری می کند.

وی اضافه کرد: فعلا برای شروع، قرارداد پنج ساله با آنها بسته ایم و شرکت ملی صنایع پتروشیمی کشور تمام امکانات و اطلاعات را به آنها می دهد. دانشگاه ها هم باید فضای لازم را برای استقرار موسسات فراهم کنند و استادان و دانشجویان را به آنها بدهند.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی کشور گفت: هزینه های این تحقیقات را خودمان می دهیم و دانشگاه باید در کنار صنعت طوری کار کند که صاحب لیسانس شوند. منبع (+)