پترون –  نخستین اجلاس فعالان اقتصاد غیردولتی فردا صبح مورخ بیست و نهم دیماه یک هزار و سیصد و نود چهار با حضور دکتر روحانی و فعالان اقتصاد غیردولتی در محل سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی تهران برگزار می گردد.

شایان ذکر است این اجلاس بزرگ توسط اتاق تعاون ، اتاق ایران و اتاق اصناف برگزار می گردد.

همچنین اتحادیه سراسری صنایع پایین دستی پتروشیمی به همراه تعاونی های خود به دعوت بانیان مراسم حضور فعال خواهد داشت.

 

شسثقب (2)