پترون-  ایران و عربستان هر کدام به ترتیب با پرداخت ۱۲.۶ و ۹.۹ دلار برای تولید هر بشکه نفت از جمله کشورهایی هستند که هزینه تولید این ماده حیاتی از قیمت فروش آن پایین‌تر بوده است.

شرکت بین‌المللی «Rystad Energy» متخصص در تحقیقات و مشاورات انرژی، در گزارش خود اعلام کرد ۸ کشور هم‌ اکنون هر بشکه نفت را به قیمتی کمتر از هزینه تولید آن می‌فروشند.

در این گزارش آمده است، انگلیس در این بین بیشترین ضرر را از کاهش جهانی قیمت نفت می‌بیند چرا که متوسط هزینه تولید یک بشکه نفت برای این کشور ۵۲.۵ دلار تمام می‌شود و ۲۲ دلار از قیمت نفت بیشتر است.

بعد از انگلیس، به ترتیب کشورهای برزیل با هزینه ۴۹ دلار برای تولید هر بشکه، کانادا ۴۱ دلار، آمریکا و نروژ هر کدام ۶۳ دلار برای تولید یک بشکه نفت هزینه می‌کنند.

از طرفی، هزینه تولید یک بشکه نفت شِِیل (Shale) که آمریکا آن را تولید می‌کند بین ۳۰ الی ۷۰ دلار در نوسان است.

در مرتبه بعد، نیجریه و چین قرار دارند که به ترتیب هزینه تولید یک بشکه نفت در این دو کشور ۳۱.۶۰ و ۲۹.۹۰ است و روسیه نیز نزدیک به  ۱۷ دلار برای تولید هر بشکه نفت هزینه می‌کند.

در این میان، ایران و عربستان هر کدام به ترتیب با صرف هزینه ۱۲.۶ و ۹.۹ دلار برای تولید هر بشکه نفت از جمله کشورهایی هستند که هزینه تولید این ماده حیاتی از قیمت فروش آن پایین‌تر بوده است.

با کاهش قیمت جهانی نفت، شرکت‌های بین‌المللی و کشورهای تولید کننده نفت به فکر کاهش هزینه‌های سرمایه از جمله کاهش بودجه‌های حفاری و اکتشاف افتاده و برخی از پروژه‌های کم سود خود را متوقف کرده‌اند که این اقدام سرانجام منجر به کاهش تولید جهانی نفت خواهد شد.

منبع (+)