پترون- مدیرعامل بانک پارسیان با اشاره به توقف گشایش اعتبار اسنادی- ریالی (ال سی ریالی) در شبکه بانکی از سال ۹۰، گفت: با دستورالعمل جدید مواع اجرای ال سی ریالی در شبکه بانکی برداشته شد.

کورش پرویزیان، با اشاره به اصلاحیه دستورالعمل گشایش اعتبار اسنادی ریالی (ال سی)، اظهارداشت: پرداخت ال‌سی در سال ۹۰ متوقف شد و در سال ۹۱ بعد دستورالعملی برای آن تدوین و همان زمان مقرر شد این دستورالعمل مجددا ارزیابی شود.

وی افزود: اصلاح دستورالعمل سه سال به طول انجامید و در نهایت در جلسه آذر ماه شورای پول و اعتبار در ۵۸ ماده و ۲۰ تبصره به تصویب رسید.

مدیرعامل بانک پارسیان تصریح کرد: دستورالعمل قبلی که در نوبت بازنگری بود، موانع اجرایی داشت که یکی از آنها تعیین وثایق در پرداخت ال سی بود. در حالی که این مسائل در اختیار هیات مدیره بانک‌ها و بانک براساس ریسک مشتری وثیقه دریافت می‌کند.

وی با بیان اینکه این مانع در دستورالعمل جدید برداشته شده است، گفت: درخصوص نوع عقد قرار داد ال سی اجازه انعقاد قرارداد در قالب جعاله به بانک داده شد.

به گفته وی طبق دستورالعمل جدید باید قراردادهای ال سی ریالی در سامانه سپام به ثبت برسد.

وی در پاسخ به این سوال که با این اصلاحات، امکان عملیاتی شدن ال سی ریالی در شبکه بانکی فراهم شد، گفت: بله، سختگیری‌های دستورالعمل قبلی دیگر در ویرایش جدید وجود ندارد.

منبع (+)