به گزارش سایت اتحادیه به نقل از پتروتحلیل- واحد استایرن مونومر پتروشیمی پارس از ابتدای آبان ماه به مدت ۴۵ روز متوقف خواهد بود.

به گزارش شرکت بازرگانی پتروشیمی، تعمیرات اساسی واحد استایرن مونومر پتروشیمی پارس از ابتدای آبان ماه و به مدت ۴۵ تا ۵۰ روز شروع خواهد شد.