پترون- مدیر نظارت بر تولید شرکت ملی پتروشیمی گفت: قیمت محصولات پتروشیمی به دلیل کاهش قیمت نفت کاهش یافته است، اما امیدواریم ارزش صادرات ما با توجه به افزایش میزان آن از نظر ارزش همانند سال گذشته باشد.

علی‌محمد بساق‌زاده ، اظهار داشت: بالای ۳۰ میلیون تن محصول پتروشیمی در ۸ ماه امسال تولید کردیم که نسبت به سال گذشته ۵ درصد افزایش یافته است و با ۷۴ تا ۷۵ درصد ظرفیت اسمی کار می‌کنیم.

وی با بیان اینکه صادرات با اولویت تامین نیاز داخل انجام می‌شود، گفت: صادرات از نظر وزنی نسبت به سال گذشته بالای ۲۰ درصد افزایش خواهد یافت.

مدیر نظارت بر تولید شرکت ملی پتروشیمی افزود: قیمت محصولات پتروشیمی به دلیل کاهش قیمت نفت کاهش یافته است، اما امیدواریم ارزش صادرات ما با توجه به افزایش میزان آن از نظر ارزش همانند سال گذشته باشد و امیدواریم از لحاظ ارزی بتوانیم همان درآمدهای سال گذشته را محقق کنیم.

*پتروشیمی‌ها تلاش کنند به وزارت نفت بدهی نداشته باشند

وی در پاسخ به پرسشی درباره قطع گاز پتروشیمی‌ها گفت: با ورود فازهای ۱۲ و ۱۵ و ۱۶ که وارد مدار شدند و تولید گاز فاز ۱۷ و ۱۵ و ۱۶ از دریا از سال جاری، مقدار گاز در دسترس بیشتر شده است و تلاش بر این است که فازهای ۱۹ و ۲۰ هم تا پایان سال وارد سرویس شود و امیدواریم گاز کم نیاوریم.

بساق‌زاده ادامه داد: با توجه به شرایط پیش‌بینی نشده مانند سرمای ناگهانی در غرب کشور نوساناتی در تامین گاز داشته‌ایم، اما با مذاکرات انجام شده بین دو معاون وزیر قرار شد که اگر به دلیل افزای مصرف خانگی با کمبود گاز مواجه شدیم، حداقل فشار به پتروشیمی‌ها وارد شود.

وی افزود: از سوی دیگر پتروشیمی‌ها با توجه به شرایط وزارت نفت که هم برای پروژه‌ها و هم برای پرداخت یارانه به منابع مالی نیاز دارد باید تلاش کنند بدهی نداشته باشند تا در زمان‌هایی که گاز وجود دارد و کمبودی نیست، مشکلی بر سر راه تحویل گاز به آنها وجود نداشته باشد.

مدیر نظارت بر تولید شرکت ملی پتروشیمی اضافه کرد: با هماهنگی‌های انجام شده بین‌ شرکت‌های ملی گاز و پتروشیمی تلاش شد در صورت کمبود گاز براساس اولویت‌بندی‌های پیش‌بینی شده اقدام شود.

وی در مورد اولویت‌بندی‌های انجام شده در این زمینه توضیح داد: اول اینکه تلاش کردیم، در صورت کمبود گاز ظرفیت تولید را در واحدها پایین بیاوریم تا حتی الامکان هیچ واحدی از سرویس خارج نشود و در صورت کمبود بیشتر، واحدهایی در سرویس باقی بمانند که نیاز داخلی را تامین می‌کنند.

وی در پایان گفت: این هماهنگی‌ها را در حال انجام است تا کمترین نوسان را داشته باشیم.

منبع