پترون- مدیرعامل توسعه خوشه صنعت پلاستیک اصفهان اظهارکرد: صنعت پلاستیک ایران، صنعتی low tech است بدین مفهوم که به طور مستقیم از موضوع تحریم و پساتحریم تاثیر نمی پذیرند .

محسن فروغی ادامه داد : در صنایع بالادستی ، کشورهای خارجی به دلیل مزیت انرژی ارزان ، تمایل بسیاری برای سرمایه گذاری در ایران دارند اما در بخش صنایع پایین دستی و تکمیلی همچون صنعت پلاستیک، نه تنها نیازی به سرمایه گذاری سایر کشورها وجود ندارد بلکه می بایست با انجام برنامه ریزی های مدون در زنجیره تامین این کشورها قرار گیریم بدین معنی که به عنوان تامین کنندگان قطعات اولیه این کشورها مطرح شویم .

مدیرعامل توسعه خوشه صنعت پلاستیک اصفهان افزود : بر اساس آمار سازمان wto میزان سرانه مصرف داخلی پلاستیک کشور ۱۴ کیلوگرم است و این موضوع در حالی است که ظرفیت های ایجاد شده در صنایع ما در سال های اخیر حدود ۳۵ کیلوگرم است بنابراین در دوران پساتحریم به دلیل توان بالای صنعت پلاستیک کشور در تامین نیازهای بازار داخلی می بایست با تقویت بازارهای صادراتی به یکی از تامین کنندگان اصلی سایر کشورها تبدیل شویم .

 بهترین راهکار برای تحقق این هدف، بهره گیری از ظرفیت تشکل ها و صنایع بالادستی است که در حال همکاری با سایر جوامع هستند بدین مفهوم که این صنایع بالادستی، شرط همکاری و انعقاد قرارداد همکاری با سرمایه گذاران خارجی را تامین قطعات محصولات این جوامع توسط بازارهای داخلی کشور ما در کنار اخذ دانش فنی مورد نیاز قید کنند.

 ساخت خوشه صنعت پلاستیک اصفهان با داشتن حدود ۱۳۰۰ واحد صنعتی کلان و خرد در زیرمجموعه خود در سال ۱۳۸۶ به تصویب رسید و پس از طی مراحل مقدماتی تا سال ۱۳۹۳ به صورت متمرکز و پس از آن و تاکنون به صورت غیر متمرکز فعالیت می کند.

فروغی با اشاره به تعریف خوشه در صنعت پلاستیک گفت : خوشه به مفهوم تدوین الگوها و برنامه های توسعه ای مدون در بخش های مختلف زنجیره های ارزش صنعت مانند بخش های تامین، تکنولوژی، تجهیزات، توزیع، توسعه بازار و درآمدزایی است.

 هدف اصلی شکل گیری خوشه ها حمایت از صنایع زیر دستی و ذینفعان آن ها و توسعه آنهاست به عبارت دیگر در سطح کلان خوشه به دنبال توسعه ، حمایت و رفع مشکلات سایر ذی نفعان خود درسطوح دیگر است

در صنعت پلاستیک با ۴ گروه تولیدکننده مواجه هستیم نخستین گروه را تولیدکننده محصول مشخص تشکیل می دهد که یا تامین کننده مواد اولیه سایر صنایع است و یا فروشنده نهایی محصولات خود، گروه دوم، تولیدکننده محصول مشخصی است که وابسته به صنایع دیگر هستند و از شرایط مطلوب و نامطلوب دیگر صنایع تاثیر می پذیرند، تولید کننده متاثر از بازار که معمولا از ثبات بیشتری برخوردارست و روند بازار تعیین کننده روند آن است گروه سوم را تشکیل می دهند ، گروه چهارم ، تولید کنندگان صنعتی هستند که از صنایع بالادستی خود تاثیر می پذیرند .

منبع (+)