پترون- دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایان صنعت پتروشیمی از ۵۵٠ میلیارد تومان بدهی دولت به تولیدکنندگان اوره خبر داد.

احمد مهدوی در گفتگو با خبرنگار شانا با اشاره به این که دولت ۵۵٠ میلیارد تومان به تولیدکنندگان اوره کشور بدهکار است، اظهار کرد: این بدهی بابت کود اوره تحویلی به جهادکشاورزی است.

دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایان صنعت پتروشیمی ادامه داد: این مقدار بدهی مابه التفاوت هزینه کود تحویلی به جهادکشاورزی است که از سال ٨٩ جمع شده و به این مقدار رسیده است.

مهدوی با اشاره به این که با گذشت ۵ سال هنوز این بدهی از سوی دولت پرداخت نشده است، تصریح کرد: دولت اعتبار لازم را برای یارانه جهادکشاورزی تأمین می کرد تا جهادکشاورزی بتواند هزینه کود تحویل گرفته را به پتروشیمی ها پرداخت کند.

وی به صورتجلسه ای که در دولت قبل برای حل این موضوع تهیه شده بود، اشاره کرد و گفت: بر مبنای این صورتجلسه که به امضای چندین وزیر رسیده بود، قرار بود این موضوع ظرف مدت ١٠ روز حل شود اما متأسفانه نشد.

دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایان صنعت پتروشیمی با اشاره به این که این موضوع هم اکنون نیز پیگیری می شود، اظهار کرد: حتی ما پیشنهاد دادیم که از قیمت خوراک تهاتر کنند و یا سهام به جای مبلغ بدهی پرداخت کنند اما این راه حل نیز به جایی نرسید.

مهدوی با اشاره به این که ما در تلاش برای حل این موضوع هستیم، افزود: به دلیل دولتی نبودن این مجموعه و این که سهامداران از مردم هستند و حق آنها نباید ضایع شود، اگر پرداخت بدهی انجام نشود، به اجبار باید از طریق قانون این موضوع را پیگیری کنیم.

این در حالی است که هفته گذشته در کمیسیون انرژی اتاق تهران خبر از طلب ٣۵٠٠ میلیارد تومانی صنایع پتروشیمی از دولت داده شده بود.

منبع (+)