پترون- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور از تدوین مشوق‌ها و معافیت‌های مالیاتی جدید در کشور خبر داد.

 سید کامل تقوی نژاد گفت: به‌زودی این مشوق‌ها و معافیت‌ها برای اجرا، ابلاع و اطلاع رسانی می‌شود.

وی با بیان اینکه سیاست‌ها و هدف‌گذاری‌های دولت یازدهم در حوزه مدیریت کشور در بحث مالیاتی باجدیت پیگیری می شود، افزود: تلاش ما کمک در تحقق اهداف دولت است.

تقوی نژاد اظهارکرد: شناسایی مودیان جدید و جلوگیری از فرار مالیاتی از جمله راهکارهایی است که در شرایط کنونی در این سازمان دنبال می شود.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر طرح جامع مالیاتی کشور نیز در دست اجرا است، گفت : سیاست سازمان امور مالیاتی حفظ حقوق کامل مردم است.

تقوی نژاد با اشاره به وجود مشکل در واحدهای تولیدی، گفت: امروز فقط ۶درصد از درآمدهای مالیاتی کشور مربوط به مشاغل و بسیار اندک است.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور افزود: با توجه به جهت گیری و بیانات رهبر معظم انقلاب در ارتباط با موضوع مالیات، راه برای ما روشن است و منویات معظم له در این مسیر همواره مد نظر قرار دارد.

وی، جذب سرمایه گذاری خارجی را به عنوان یک اولویت اصلی و مهم خواند و گفت: کشورهایی در این حوزه موفق بوده اند که با جدیت و برنامه ریزی دقیق به این موضوع وارد شده اند.

منبع (+)