پترون- رئيس کل سازمان امور مالياتی کشور از تدوين مشوق‌ها و معافيت‌های مالياتی جديد در کشور خبر داد.

 سيد کامل تقوي نژاد گفت: به‌زودي اين مشوق‌ها و معافيت‌ها براي اجرا، ابلاع و اطلاع رساني مي‌شود.

وي با بيان اينکه سياست‌ها و هدف‌گذاري‌هاي دولت يازدهم در حوزه مديريت کشور در بحث مالياتي باجديت پيگيري مي شود، افزود: تلاش ما کمک در تحقق اهداف دولت است.

تقوي نژاد اظهارکرد: شناسايي موديان جديد و جلوگيري از فرار مالياتي از جمله راهکارهايي است که در شرايط کنوني در اين سازمان دنبال مي شود.

وی با اشاره به اينکه در حال حاضر طرح جامع مالياتي کشور نيز در دست اجرا است، گفت : سياست سازمان امور مالياتي حفظ حقوق کامل مردم است.

تقوی نژاد با اشاره به وجود مشکل در واحدهاي توليدي، گفت: امروز فقط ۶درصد از درآمدهاي مالياتي کشور مربوط به مشاغل و بسيار اندک است.

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور افزود: با توجه به جهت گيري و بيانات رهبر معظم انقلاب در ارتباط با موضوع ماليات، راه براي ما روشن است و منويات معظم له در اين مسير همواره مد نظر قرار دارد.

وي، جذب سرمايه گذاري خارجي را به عنوان يک اولويت اصلي و مهم خواند و گفت: کشورهايي در اين حوزه موفق بوده اند که با جديت و برنامه ريزي دقيق به اين موضوع وارد شده اند.

منبع (+)