پترون-خبرها از مخالفت کمیته انرژی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام با تصمیم نعمت زاده برای خروج نیمی از محصولات پتروشیمی از بورس کالا حکایت دارد.

 به دنبال پافشاری وزیر صنعت برای به کرسی نشاندن نظر شخصی خود بر سر خروج نیمی از محصولات پتروشیمی از بورس کالا، فعالان بخش خصوصی و پایین دستی صنعت پتروشیمی بعد از ظهر امروز دوشنبه اعتراض خود را از نعمت زاده به کمیته انرژی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام بردند.

پیگیری خبرنگار فارس نشان می‌دهد، این جلسه با حضور نمایندگانی از اتحادیه سراسری تعاونی های تامین نیاز صنایع پایین دستی پتروشیمی و در حضور محسن چگینی، رئیس کمیته انرژی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام بعد از ظهر امروز در محل این کمیته برگزار شد.

در این جلسه فعالان بخش خصوصی در گزارش مفصلی ضمن بیان دغدغه ها و نگرانی های خود از تلاش وزیر صنعت برای به کرسی نشاندن نظر شخصی خود، خروج معاملات محصولات پتروشیمی را سرآغاز رانت و برچیدن شفافیت در اقتصاد و به تبع آن تهدید فعالان بخش خصوصی پایین دستی پتروشیمی عنوان کرده اند.

به گزارش فارس بررسی ها نشان می دهد، حاصل این جلسه مخالفت اعضای جلسه از جمله کمیته انرژی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام با تصمیم نعمت زاده برای خروج نیمی از محصولات پتروشیمی از بورس کالا بوده و هر گونه اقدام احتمالی در این زمینه را بر خلاف سیاست های کلان کشور دانسته است.

در حین عنوان شده به منظور عدم آسیب فضای کسب و کار در صنایع بالا دستی پتروشیمی در شرایط رکود فعلی برخی موانع موجود در معاملات بورس کالا اصلاح شود.

بنابر این گزارش مقرر شده جمع بندی این جلسه در قالب گزارش کارشناسی به وزیر صنعت،معدن و تجارت ارسال و طی آن مخالفت کمیته انرژی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام شود.

منبع (+)