پترون-

خرید شیر قفل شونده بعد از رگلاتور یک اینچ و غیره
نوع: مناقصه
شماره:
سازمان مرکزی: شرکت گاز استان گلستان
سازمان برگزار کننده: شرکت گاز استان گلستان
نوع برگزاری:
موضوع:
حوزه فعالیت :
توضیح مختصر:
207069
مبنع (+)