پترون –   روزنامه دان درمورخ ۲۴/۹/۹۴ از پایان پروژه بزرگراه شمال به جنوب پاکستان در سال ۲۰۱۶ خبر داده است . دراین خبر آمده است که کریدور جاده غربی چین به پاکستان تحت عنوانChina Pakistan Economic Coridor ( CPEC) دردسامبر ۲۰۱۶ به بهره برداری خواهد رسید . این خبر با واکنش هائی از سوی نمایندگان مجلس ایالتی بلوچستان مواجه گردیده است . ایشان تکمیل این جاده راموجب نگرانی برای مردم و ایالت بلوچستان میدانند . یکی از نمایندگان گفته است:درپشت صحنه این پروژه بزرگ تغییرات دموگرافیک ( جمعیت شناختی ) دیده شده است ؛ بنا براین باید نگران آینده مردم و ایالت بلوچستان باشیم . البته در کامنت هائی که درمورد این خبر منتشر شده است ؛ بسیاری از کاربران این جاده را موجب شکوفائی وتوسعه همه جانیه ایالت بلوچستان دانسته اند. !

ghara-30hpn2ozz8cqbhfhs8cf7k

این جاده که به طول ۲۴۰۰کیلومتر میباشد جنوبی ترین منطقه پاکستان را به ارومچی چین متصل خواهد کرد . هرچند تکمیل این پروژه طی سال آینده قابل تردید است لیکن بخشهائی از این پروژه درمناطق کوهستانی گیلگیت ؛ ابیت آباد ؛ مانسهره پیشرفتهای نه چندان مناسبی داشته است .

مسیراصلی این جاده عبارت است از : گوادر – تربت – خوشاب – پنجگور- خوزدار – وپس از وارد شدن به ایالت پنجاب از مناطق ؛ جکوب آباد- دی جی خان وعبور از رودخانه سند درنهایت به اسلام آباد میرسد . این جاده پس از اسلام آباد وارد مناطق کوهستانی صعب العبور خواهد شد که سخت ترین ومشکل ترین مراحل ساخت این جاده میباشد . تکمیل این پروژه میتواند تاثیر قابل توجهی بر ارتباطات ریلی و جاده ای ایران با آسیای میان داشته باشد .

درصورت توافق میان ایران و پاکستان به منظور بهره برداری ازبندر گوادر و استفاده از راههای ایران برای رسیدن به آسیای میانه این امکان وجود داشت که پروژه CPEC عملیاتی نشود . چرا که استفاده از راههای ایران بسیار سهل الوصول تر ومقرون به صرفه تربود . منبع (+)