جلسه مشورتی با حضور انجمن ها و اتحادیه ها در زمینه برگزاری نمایشگاه ایران پلاست ۳۰ تیر ۱۳۲۹۴ برگزار می گردد.

محمد مقاره سرپرست روابط عمومی شرکت ملی صنایع پتروشیمی و مدیر دهمین نمایشگاه بین الملی ایران پلاست با فراخوانی از انجمن ها و اتحادیه ها با موضوعیت مسائل ذیل دعوت به جلسه کرد :

  1. بررسی علل تغییر تاریخ نمایشگاه ایران پلاست و راه های به حداقل رساندن موانع برگزاری نمایشگاه در این تاریخ
  2. روش های نوین جذب بازدیدکننده بین الملی به منظور توسعه بازار داخلی
  3. راه های بالا بردن ارزش خدمات بع شرکت کنندگان در نمایشگاه
  4. نکات منفی نمایشگاه در سال های گذشته و راه های حل آنها

ایشان در نامه خود به عدم حضور رسانه ها تاکید کرد و عنوان کرد متعاقبا در جلسه دیگری از رسانه های تکمیلی دعوت خواهند نمود.