پترون- رئیس هیئت مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ازشرکتهای پتروشیمی خواست که نیازهای خود را در زمینه تجهیزات و قطعه های مورد نیاز از طریق شرکتهای سازنده ایرانی تامین کنند. رضا پدیدار، امروز (چهارشنبه ١۶ دیماه) در سی و هشتمین اجلاس رئیسان کمیته های خودکفایی، تدارکات و انبارهای مجتمعهای پتروشیمی که با موضوع گسترش فعالیتهای سازندگان داخلی در دوران پساتحریم برگزار شد، ادعاکرد: سازندگان ایرانی با بهره گیری از بالاترین استانداردهای جهانی آمادگی دارند مشارکت فعالتری در توسعه صنعت پتروشیمی ایران داشته باشند. وی افزود: اکنون ٧٣ درصد از نیازهای صنعت پتروشیمی را سازندگان ایرانی تأمین می کنند و در دوران پساتحریم نیز با همکاری شرکتهای معتبر بین المللی آمادگی داریم حضور فعالتری در تأمین نیاز تجهیزات و قطعه های پتروشیمی ها ایفا کنیم. رئیس هیئت مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت با اشاره به این که سازندگان ایرانی به سوی برندسازی تجهیزات گام بر می دارند، تصریح کرد: خوشبختانه تاکنون دستاوردهای خوبی داشته ایم و در پی مشارکتهای استراتژیک هستیم. پدیدار با بیان این که باید به سازندگان ایرانی اعتماد کرد، گفت: انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت در هدف کوتاه مدت خود که ٢ ساله است، گسترش همکاری با شرکتهای خارجی را مورد توجه قرار داده است و در هدف میان مدت نیز که ٣ ساله خواهد بود ارتقای سازندگان داخلی بر مبنای انتقال دانش فنی برنامه ریزی شده است. به گزارش شرکت ملی صنایع پتروشیمی، رئیس هیئت مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت تصریح کرد: در برنامه بلندمدت نیز به دنبال ایجاد برندهای ایرانی در مقیاس بین المللی هستیم. دیدار با اشاره به این که ١١۴٠ شرکت سازنده ایرانی وجود دارند، افزود: از این تعداد بیش از ۶٠٠ شرکت عضو انجمن سازندگان، حدود ۶٠ هزار مورد به طور مستقیم و ۵٠ شرکت در کلاس بین المللی در حال فعالیت هستند و اقدام به صادرات می کنند. وی ادامه داد: ۵ تا ٨ درصد از تولیدات سازندگان ایرانی به خارج از کشور صادر می شود.

منبع (+)