پترون- مهدي پورقاضي : شرکت هاي پتروشيمي مي خواهند دستشان در مانور دادن روي قيمت و عرضه کالا باز باشد كه مصرف کنندگان را نگران مي کند.
وي اضافه کرد: بيشتر انجمن هاي مصرف کننده مواد پليمري با خروج عرضه مواد پتروشيمي از بورس کالا موافق نيستند و علت آن سابقه اي است که در عرضه گريدهاي مختلف پليمري از سوي پتروشيمي ها در بورس وحود دارد.
پورقاضي گفت : شرکت هاي پتروشيمي در گذشته دستشان باز بود اما مشتري داخلي را فداي قيمت تمام شده يا صادرات کردند و مشتريان داخلي هم آسيب ديدند.
رئيس کميسيون صنعت و معدن اتاق بازرگاني ، صنايع ، معاون و کشاورزي تهران با بيان اينکه همکاري خوبي ميان شرکت هاي پتروشيمي و مصرف کنندگان وجود ندارد ، افزود: حدود يک ماه پيش قيمت پلي استرين در بازار دو برابر شد و مصرف کنندگان اين کالا در مقايسه با رقباي خارجي، قدرت رقابت را از دست دادند.
پورقاضي اظهار داشت : بايد براي تامين مداوم و مستمر مواد اوليه و قيمت گذاري آن فکر مي شود زيرا سود بهم خوردن قيمت هاي پتروشيمي به جيب شرکت هاي پتروشيمي مي رود.
پورقاضي گفت: اگر عرضه مواد پتروشيمي و پليمري از بورس خارج شود مصرف کنندگان خرد هم با قيمت هاي بسيار بالا مواجه مي شوند ، بنابراين راه حل براي مصرف کنندگان کوچک براي خريد از بورس اين است که به صورت مجتمع و از طريق تعاوني ها از بورس خريد کنند که هم اکنون نيز تا حدي وجود دارد.
وي افزود: مشکل اصلي نحوه عرضه مواد و قيمت گذاري آن است و پتروشيمي ها علاقه مندند با بهم ريختن بازار از آب گل آلود بهره ببرند.
فیلم مصاحبه را در لینک زیر مشاهده نمایید.
لینک فیلم (+)