پترون- گمرک ایران در بخشنامه‌ای، اخذ اصل گواهی صادراتی عرضه شده محصول در بورس کالا و انرژی را ابلاغ کرد.

گمرک ایران در ابلاغ بخشنامه ای به کلیه گمرکات اجرای کشور اعلام کرد: پیرو بخشنامه ردیف ۳۷۲ مورخ ۲۸ / ۸ / ۹۳ موضوع محصولات عرضه شده در بورس (کالا و انرژی) با عنایت به نامه های شماره ۲۸۷۱/۹۴/ص مورخ ۷ / ۶ / ۹۴ و ۴۰۰۰/۹۴/ص مورخ ۳ / ۹ / ۹۴ ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تاکید می گردد:

گمرکات اجرایی در زمان اظهار محموله های علاوه بر اخذ اصل گواهی صادراتی عرضه شده در بورس (کالا و انرژی) محموله خریداری شده، نسبت به اخذ اصل اسناد منشا تامین مواد اولیه معتبر (مرتبط با گواهی های مذکور) مورد استفاده در محصول نهایی خریداری شده از بورس که از پالایشگاه ها و پتروشیمی های مرجع (موضوع بخشنامه های ردیف ۱۸۸ مورخ ۲۶ / ۴ / ۹۲ و ردیف ۵۶۹ مورخ ۲۴ / ۱۲ / ۹۲) نیز اقدام نموده و پس از مستهلک نمودن آن ضمیمه اظهارنامه صادراتی مربوطه نگهداری نمایند.

منبع (+)