پترون- روز پانزدهم دی ماه سال جاری رادیو اقتصاد شاهد مصاحیه جنجالی مهندس رضازاده رئیس هیات مدیره اتحادیه صنایع پایین دست پتروشیمی با مهندس معظمی سرپرست امور بین الملل وزارت نفت با موضوع خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا بود.

سر تیتر این مناظره جنجالی به این شرح است:

۱- هر تصمیمی برای صنایع پایین دست می بایست هم راستا و برابر با تصمیمات در صنایع بالادست باشد.

۲- تعریف اقتصاد آزاد در حال حاضر با توجه به وضعیت بحرانی کشور قابل رواج نیست و کشور تنها با اقتصاد مقاومتی از وضعیت رکود خارج خواهد شد.

۳- تصمیم ۹۳/۰۴/۱۲ توسط قائم مقام وزیر صنعت مبنی بر قیمت و خروج محصولات یک اشتباه بزرگ بوده است. با این تصمیم در کشور شاهد کاهش ۸۰۰ هزار تنی محصولات بودیم و این یعنی ذبح اشتغال.

۴- اگر قرار است محصولات پایین دست با نرخ آزاد باشد می بایست در صنایع بالا دست هم نرخ خوراک با ارز آزاد کحاسبه گردد.

۵- اگر قرار است محصولات پایین دست با نرخ جهانی محاسبه شود برای صنعت بالادست هم می بایست همین طور باشد.

۶- کشور متعلق به ۷۹ میلیون نفر است نه ۳۰ شرکت پتروشیمی.

۷-صنایع پایین دست با توان خودش سرمایه گذاری کرده است با بسیار حائز اهمیت تر از صنایع بالادست است.

متن کامل مصاحبه را در لینک زیر بشنوید.

فایل صوتی مناطره – قسمت اول (+)

فایل صوتی مناظره – قسمت دوم  (+)