پترون- در پی نتیجه تلاش های اتحادیه سراسری صنایع پایین دستی پتروشیمی بر خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا با دستور صریح معاون رئیس جمهور مبنی بر عدم خروج محصولات پتروشیمی از بورس پایان یافت. متن نامه به این شرح است:

جناب آقای مهندس نوابی

مدیرعامل محترم سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان

بازگشت به رونوشت نامه شماره ۳۴۹۶۶/۹۴/۳۷ مورخ ۱۴/۰۹/۹۴ با توجه به اینکه بر اساس قانون و مصوبات رسمی عرضه محصولات پتروشیمی به استثناء کود اوره (در حد مصوبه ستاد هدفمندسازی یارانه ها) خارج از بورس تخلف و عرضه خارج از شبکه محسوب می گردد و تا اتخاذ هر گونه تصمیم جدید، کالاهای بورسی یا باید در بورس عرضه شود و یا مشمول قیمت گذاری رسمی دولت و نعزیرالتی باشند. مسئولیت صیانت از حقوق مصرف کنندگان و برخورد قانونی با تخلفات با آن سازمان است.

محمد شریعتمداری

petronn