مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: این شرکت در دوران پساتحریم با راهبردی جدید در مسیر برنامه ریزیهای کلان، سیاستگذاری، رگولاتوری و بسترسازی به عنوان پشتیبان صنعت پتروشیمی فعالیت خواهد کرد.

عباس شعری مقدم با اشاره به برنامه ریزی های انجام شده و تدابیر اندیشیده شده در شرکت ملی صنایع پتروشیمی اظهار کرد: این شرکت آمادگی دارد در دوران پساتحریم، حامی و پشتیبان همه بخشهای صنعت پتروشیمی ایران باشد.

وی با بیان این که براساس ساختار جدید، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، سیاستگذار، حمایتگر، ناظر و تنظیم کننده بازار و صنعت پتروشیمی ایران است، افزود: این شرکت وظیفه دارد که با کمک سازمان مدیریت و برنامه ریزی، نقاطی از کشور که استعداد توسعه این صنعت را دارند، مشخص کند و در صورت لزوم در مناطق دور افتاده و محروم با بخش خصوصی برای توسعه صنعت پتروشیمی همکاری و سرمایه گذاری کند.

به گزارش شرکت ملی صنایع پتروشیمی، شعری مقدم هدف از توسعه صنعت پتروشیمی کشور را جلوگیری از خام فروشی، تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی و تکمیل زنجیره ارزش دانست و گفت: سرمایه گذاران داخلی و خارجی در دوران پساتحریم باید با توجه به امکانات مناسب در ایران به توسعه صنعت پتروشیمی بپردازند.

معاون وزیر نفت با بیان این که همزمان با تغییر رویکرد فعالیتهای شرکت ملی صنایع پتروشیمی، این روزها مسئولیت این شرکت در حال ورود به ساختاری جدید و ایفای نقش رگولاتوری است، تصریح کرد: ترسیم نقشه راه جدید، توجیه طرحهای جدید برای سرمایه گذاران، محرومیت زدایی و تولید محصولات راهبردی از برنامه های مهم شرکت ملی صنایع پتروشیمی است که بزودی محقق خواهد شد. منبع (+)