به گزارش خبرنگار پترون جلسه کمیسیون بازرگانی و اقتصادی با حضور نماینده شرکت شهرک های صنعتی عراق، خوشه پلاستیک تهران، اتحادیه سراسری صنایع پایین دستی پتروشیمی و معاون صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران، با دستور بررسی چگونگی مشارکت در نمایشگاه بغداد ، چگونگی مشارکت در بازدید از پروژه سلیمانیه با حضور مسئولین شرکت شهرک های ایران و تهران و تبادل نظر در خصوص ماموریت های کمیته راهبردی و صادرات انجمن به میزبانی انجمن همگن در حال برگزاری می باشد. در این جلسه که تشکل های مهم کشور حضور دارند عدم حضور انجمن ملی به چشم می خورد.

عمده مباحث پیرامون بررسی نمایشگاه سلیمانه می باشد و  معرفی شهرک های صنعتی و بازار سلیمانیه عراق توسط نماینده عراق، معرفی مرکز تجاری صنایع پلاستیک ایران تحت مدیریت شرکت شهرک های صنعتی عراق و تالار مشترک توسعه پایدار کالا و خدمات ایرانیان با همکاری و نظارت خوشه پلاستیک استان تهران و شرکت شهرک های صنعتی ایران بود.

اخبار تکمیلی متعاقبا اعلام می گردد.

photo_2016-01-03_14-45-02