پترون- مدیر برنامه ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی در ۵۱ سالگی صنعت پتروشیمی تاکید کرد: اکنون ماموریت شرکت ملی صنایع پتروشیمی، کاهش خام فروشی، تکمیل زنجیره تولید، برنامه ریزی کلان، سیاست گذاری، بسترسازی، تنظیم گری و پشتیبانی توسعه پایدار است.

حمیدرضا رستمی امروز در مراسم ۵۱ سالگی صنعت پتروشیمی، با اشاره به تغییرات ارزشی و اهداف NPC، گفت: ارزش های پتروشیمی از “تلاش، آفرینش و بالندگی” به “خلق ارزش، پاسخگویی و تعهد به توسعه پایدار” تغییر پیدا کرده است ، همچنین چشم انداز پتروشیمی که در گذشته “کسب رتبه اول در ارزش تولید در منطقه” بود، اکنون به “تبدیل شدن به کارآمد ترین سازمان توسعه پتروشیمی در منطقه غرب آسیا” تغییر یافته است.

وی با اشاره به تصدی گری شرکت ملی صنایع پتروشیمی در گذشته، تصریح کرد: پس از اجرای سیاست های اصل ۴۴، این شرکت در نقش سازمان توسعه ای قرار گرفت. در گذشته تمامی واحدها دور هم جمع بودند و کلیه مسایل مالی و بازرگانی آن ها به صورت متمرکز انجام می شد درحالی که بعد از واگذاری ها، این واحدها به طور مستقل به فعالیت پرداختند و اکنون با ۲ چالش مواجه هستیم.

مدیر برنامه ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به چالش های پتروشیمی گفت: شرکت ملی صنایع پتروشیمی مدل های ذهنی گذشته خود را داشت و شرکت های خصوصی پتروشیمی نیز شرایط خاصی را دارا بودند درنتیجه بین بخش خصوصی نوپا و ان.پی.سی. چالش دو جانبه ایجاد شد. در نهایت مشاهده شد که محصولات گاهی در کشورهای خارجی رقابت می کردند و سودجویان بین المللی از این مساله سود می بردند درنتیجه شاهد ازبین رفتن برندها و کمرنگ شدن رهبری یکپارچه پتروشیمی در زنجیره تولید و ارزش بودیم.

رستمی با اشاره به ماده ۱۳۵ قانون برنامه چهارم توسعه مبنی بر نقش دولت در امور حاکمیتی، امور زیربنایی و امور تصدی گری اقتصادی، بر روند شکل گیری سازمان های توسعه ای تاکید کرد و گفت: در سال ۱۳۴۶، شرکت ایدرو، در سال ۱۳۷۹ در کنار ایدرو، شرکت ایمیدرو و بانک صنعت و معدن تلسیس شدند و در سال ۱۳۸۳ نیز خصوصی سازی آغاز شد.

وی ادامه داد: اشتراک بخش اقتصادی با بخش های محیط زیست و اجتماع، پایداری را رغم می زند. با توجه به چشم اندازها و ماموریت جدید شرکت ملی صنایع پتروشیمی، چشم انداز و ماموریت ان.پی.سی. در شش ماه مورد ارزیابی و بازنگری قرار گرفت. در نهایت هدف بنیادی ” توسعه برای زندگی بهتر” است.

رگولاتوری مکمل خصوصی سازی است

مدیر برنامه ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به این که سازمان رگولاتوری مکمل خصوصی سازی است، گفت: این سازمان به طور مستقل وظایف تنظیم گری و نظارتی را بر عهده می گیرد. همچنین سازمان رگولاتوری با ثبات، با دانش و شناخت کافی، با اقتدار، بی طرف، شفاف و سریع است.

رستمی از سوی دیگر تاکید کرد: نبود رگولاتوری به مشکلاتی چون وقفه در توسعه صنعت و مشکلاتی در زمینه خوراک، صادرات، تعرفه و چارچوب های مختلف دامن می زند.

وی با اشاره به ابزارها و اختیارات نهاد رگولاتوری، گفت: ابزار، قانون است. در این راستا باید به هدایت سرمایه گذاران، توسعه مشارکت های عمومی و توسعه همکاری های راهبردی توجه شود.

مدیر برنامه ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی تاکید کرد: ۲سمت معاونت وزیر نفت و مدیرعاملی شرکت ملی صنایع پتروشیمی با هم تفاوت دارند درحالی که یک نفر هردو سمت را دارد.

منبع: توسعه تکمیلی