در پی ابلاغیه و مجوز فروش مستقیم ده درصد محصولات پتروشیمی به تعاونی های تامین نیاز، تفاهم نامه همکاری میان اتحادیه سراسری و مجتمع پتروشیمی جم منعقد گردید.

بر این اساس شرکت پتروشیمی جم بطور ماهانه ده در صد از عرضه محصولات خود در بورس کالا را در هفته سوم هر ماه به اتحادیه سراسری تعاونی های تامین نیاز صنایع پایین دستی پتروشیمی اختصاص می دهد و اتحادیه با بررسی نیاز تعاونی های عضو، مواد را میان آنها تخصیص خواهد داد.

این تفاهم نامه با هدف تامین مواد برای واحدهای تولیدی با ظرفیت ماهانه کمتر از ده تن منعقد شده است.

پس از انعقاد این تفاهم نامه، معاملات مستقیم مواد اولیه میان اعضای اتحادیه و پتروشیمی جم آغاز شد.