پترون- طی حکمی از سوی دبیر کل اتاق ایران، مدیر روابط عمومی اتاق ایران منصوب شد.

جلسه معارفه «محمدرضا عرب» مدیر روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با حضور مدیرکل حوزه ریاست و دبیرکل، معاون پارلمانی، معاون پشتیبانی، معاون اقتصادی و مدیر اداری اتاق ایران برگزار شد.

منبع (+)