پترون- درادامه اقدامات دولت برای فراهم کردن زیرساخت های توسعه صنعتی کردستان، مجوز احداث شهرک صنایع پایین دستی پتروشیمی کردستان صادر شد و آماده سازی و ساخت این شهرک در سفر سه شنبه این هفته وزیر صنعت، معدن و تجارت به سنندج آغاز می شود.

به گزارش کردپرس از پایگاه اطلاع رسانی سازمان صنعت، معدن وتجارت کردستان، «محمد دره وزمی» رییس این سازمان گفت: این شهرک نخستین شهرک تخصصی کردستان است و مجوز تاسیس آن توسط شرکت شهرک های صنعتی صادرشده است. شهرک تخصصی پتروشیمی کردستان با هدف فراهم کردن زمینه ایجاد واحدهای پایین دستی  پتروشیمی در اراضی یکصد و سی هکتاری شرکت پتروشیمی کردستان احداث می شود.

با احداث این شهرک امکان سرمایه گذاری و احداث واحدهای پایین دست پتروشیمی برای بخش خصوصی فراهم می شود.

پتروشیمی کردستان برای اخذ مجوز ساخت واحدهای تولید پالت پلاستیکی و کیسه های بسته بندی مواد پتروشیمی وکامپوننت های پلیمری دراین شهرک اقدام کرده است. با احداث این شهرک زمینه ایجاد واحدهای پایین دست پتروشیمی کردستان ومصرف فرآوری مواد تولیدی این کارخانه پیشاپیش فراهم می شود. کارخانه پتروشیمی کردستان سال ۹۵  به بهره برداری می رسد

منبع (+)