پترون –  کتاب امور مالی تعاونی ها بر اساس نیاز سنجی شرکتهای تعاونی سعی دارد با نگاهی اجمالی به فعالیتهای روزمره شرکتهای تعاونی نیازهای اولیه این شرکتها در زمینه ثبت حسابداری ،محاسبه حقوق و دستمزد ، مالیات و مراحل ثبت و انحلال و … را مرتفع سازد.
کتاب”امور مالی تعاونی ها”  توسط  یوسف کشاورز، عباس نجفی و شعبان مرادی نوشته شده است.

پترون مطالعه این کتاب را به تمامی اعضا و مدیران تعاونی های تابعه اتحادیه پیشنهاد می کند.

 

n00005624-b