پترون- بر اساس اطلاعات مندرج در کدال، سرمایه شرکت پتروشیمی پردیس پس از ثبت در مرجع ثبت شرکت ها در اول دی ماه امسال به رقم ۶۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته است. به این ترتیب با توجه به ثبت این افزایش سرمایه تا پیش از برگزاری موعد مجمع سالیانه ،سود نقدی به سهام جدید نیز تعلق خود گرفت.

به گزارش فارس شرکت پتروشیمی پردیس با سرمایه ۶۰۰ میلیارد تومانی توانسته در عملکرد حسابرسی نشده ۹ ماهه سال مالی منتهی به پایان شهریور ماه امسال خود با پوشش ۷۲ درصدی عایدی برآوردی ۱۷۵۴ ریالی هر سهم خود مبلغ ۱۲۶۸ ریال سود محقق کند.

بر اساس این گزارش نرخ های فروش اوره داخلی و صادراتی و همچنین آمونیاک صادراتی در پیش بینی سال مالی منتهی به پایان شهریور ماه امسال “شپدیس”  برای سه ماهه آتی نرخ فروش داخلی هر کیلو اوره به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ۶۱۲۵ ریال، نرخ فروش صادارتی هر تن اوره ۲۹۵ دلار و آمونیاک صادراتی برای هر تن ۳۴۱ دلار و نرخ تسعیر هر دلار ۳۲ هزار و ۲۰۰ ریال برآورد شده است.

نرخ خوراک گاز برای تولید اوره در این شرکت به ازای هر متر مکعب ۱۳ سنت در صورت های مالی پیش بینی شده که در صورت کاهش نرخ خوراک به ۱۰.۵ سنت می تواند به تعدیل مثبت سود برآوردی این شرکت منتهی شود.

منبع : فارس