شبکه بانکی در هفت ماه امسال با رشد پنج درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۱۸۶ هزار میلیارد تومان به بخش‌های مختلف تسهیلات پرداخت کرد.

به گزارش ایسنا، بانک مرکزی در گزارشی که از عملکرد تسهیلات دهی شبکه بانکی در هفت ماهه امسال ارائه کرد، اعلام کرده است که از حدود ۱۸۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداختی بانک‌ها در هفت ماه امسال حدود ۱۱۶ هزار میلیارد تومان معادل ۶۲.۴ درصد از کل منابع، به سرمایه در گردش اختصاص داشته است.

منابع تخصیص یافته به سرمایه در گردش تا پایان مهرماه ۹.۵ درصد نسبت به میزان پرداختی در همین دوره در سال گذشته افزایش دارد.

این در حالی است که سهم تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بخش صنعت و معدن در این دوره ۵۴.۴ هزار میلیارد تومان بوده که ۲۹.۳ درصد از کل تسهیلات پرداختی را به خود اختصاص داده است. سهم صنعت و معدن در این دوره هفت ماهه نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱.۳ درصد افزایش دارد.

سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن نیز ۴۴.۳ هزار میلیارد تومان بوده که نشان می‌دهد ۳۸.۲ درصد از تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش کل بخش‌های اقتصادی به صنعت و معدن رسیده است.