پترون – ضرورت دارد کلیه تشکل های بخش تعاونی از جمله،اتاق های تعاون ،خانه تعاونگران ، تعاونی ها و اتحادیه ها از ظرفیت های خود برای تقویت جایگاه بخش تعاونی در برنامه ششم توسعه استفاده نمایند.

در روزهای پایانی برنامه پنجم توسعه و عدم تحقق سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون در اقتصاد ملی و سهم ۱۵ درصدی آن از بازار سرمایه و …. و در روزهای نفس گیر تدوین برنامه ششم توسعه، این سئوال مطرح می شود آیا جلسه هم‌اندیشی با ۲۵ نماینده مجلس به تعالی جایگاه تعاون منجر خواهد شد؟
در حالیکه احکام برنامه ششم توسعه در حال نهایی شدن است، شنیده ها حاکی از آن است بخش تعاونی در این برنامه جایگاه مناسبی ندارد. رئیس اتاق تعاون ایران می گوید: در ستاد تدوین برنامه ششم ۵۵ نفر عضو بودند و فقط ۲ نفر از بخش غیردولتی اقتصاد حضور داشتند و با وجود اکثریت اعضا از بخش دولتی، توجه چندانی به بخش غیر دولتی نشد و احکام برنامه ششم توسعه بدون توجه به این بخش جمع آوری شد.
اگرچه اتاق تعاون ایران در اقدامی بموقع، جلسه هم اندیشی با ۲۵ نفر از نمایندگان مجلس برگزار نموده است، اما بنظر می رسد حضور تعدادی اندک از اعضای فراکسیون ۱۸۰ نفری تعاون مجلس در این جلسه، کارایی و تاثیر لازم را برای دفاع از مطالبات بخش تعاونی نخواهد داشت.
بنابر این ضرورت دارد کلیه تشکل های بخش تعاونی از جمله،اتاق های تعاون ،خانه تعاونگران ، تعاونی ها و اتحادیه ها از ظرفیت های خود برای تقویت جایگاه بخش تعاونی در برنامه ششم توسعه استفاده نمایند.
رایزنی با بخش دولتی بویژه سازمان مدیریت و برنامه ریزی، فعال تر شدن حوزه معاونت امور تعاون وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و همچنین انعکاس مطالبات بخش تعاونی به نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی در استانها و برگزاری نشست های بیشتر با فراکسیون تعاون می تواند بخشی از اقدامات پیش روی تعاَونگران باشد.