پترون – عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در خصوص تعیین نرخ خوراک پتروشیمی ها گفت: در زمینه تعیین نرخ خوراک پتروشیمی ها نیاز به واقع بینی وجود دارد، بنابراین می توان نرخ خوراک پتروشیمی ها را به روز تعیین کرد.

مؤید حسینی صدر درگفت و‌گو با خبرنگارخبرگزاری خانه ملت، با تاکید برلزوم توجه به توسعه صنعت پتروشیمی گفت: باید توجه داشت در زمینه تعیین نرخ خوراک پتروشیمی ها نیاز به واقع بینی وجود دارد.

نماینده مردم خوی و چایپاره درمجلس شورای اسلامی ادامه داد:قیمت گذاری خوراک پتروشیمی ها باید به نحویی باشد در زمان کاهش قیمت نفت و محصولات پتروشیمی ها، وزارت نفت بتواند شرایط ارائه تخفیف را در نرخ خوراک پتروشیمی ها فراهم کند.

حسینی صدر افزود : این انتظار می رود که نرخ خوراک پتروشیمی ها به روز تعیین شود البته وزرات نفت باید این اطمینان خاطر را در سرمایه گذاران ایجاد کند که شرایط کسب سود را تسهیل خواهد کرد.

وی گفت: باید سیاست ها با ثباتی در زمینه سرمایه گذاری و همچینین تعیین نرخ خوراک پتروشیمی ها وجود داشته باشد تا زمینه توسعه این صنعت فراهم شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی یادآور شد: با توجه به متغییر بودن قیمت گاز و نفت نمی توان قیمت ثابتی را برای نرخ خوراک پتروشیمی ها تعیین کرد./ منبع(+)