پترون- اطلاعات کل بازار محصولات پتروشیمی و فرآورده های نفتی در آذر ماه به این صورت است:

arzesh azar