پترون- شرکت تولید کننده لوله های پلی اتیلن در اصفهان استخدام میکند :

  • اپراتور تولید لوله ( آقا / ۲ سال )
  • اپراتور تولید نوارهای آبیاری (اقا / ۲ سال سابقه )
  • کارشناس فروش ( خانم / ۲ سال سابقه )
  • حسابدار ( خانم و آقا / ۳ سال سابقه )                                                                                                                                               منبع (+)