مجتمع های پتروشیمی تا پایان آبانماه موفق شدند ٣٠,٩۵ میلیون تن انواع محصولات پتروشیمی را روانه بازارهای داخلی و بین المللی کنند.

به گزارش پترون، روند رو به رشد تولید محصولات پتروشیمی ایران همچنان ادامه دارد و مجموع کل تولید پتروشیمی ها در آبانماه امسال به بیش از ٣,٨٢ میلیون تن رسید درحالی که این رقم در مهر ماه امسال ٣.٣۶ میلیون تن بود.

آمارها حاکی از آن است که بالاترین عملکرد تولید را در آبانماه، مجتمع های پتروشیمی لاله، رجال، ارومیه، کربن ایران و پلی نار به خود اختصاص دادند.

بر اساس این گزارش، فروش داخلی آبان ماه پتروشیمی ها به بیش از یک میلیون تن و صادرات محصولات متنوع پتروشیمی کشورمان نیز در آبانماه به بیش از ١,۵ میلیون تن رسید.۱۹ مجتمع پتروشیمی (منطقه ماهشهر) در مجموع بیس از ١,۵ میلیون تن محصول را در آبانماه امسال تولید کردند، همچنین ١٢ مجتمع تولیدی واقع در (منطقه پارس جنوبی)، در آبانماه امسال در مجموع بیش از ١.۶ میلیون تن محصول را تولید کردند که به بازرهای داخلی و خارجی عرضه شد.

بر پایه این گزارش، تولید دیگر مناطق نیز رقمی بیش از ۶٨۴ هزار تن در آبانماه گذشته بوده است.

این گزارش می افزاید: در منطقه ماهشهر به ترتیب مجتمع های پتروشیمی بندر امام با ۴١٠ هزار تن، پتروشیمی مارون با ٣۵١ هزار تن، پتروشیمی رازی با ١٣٩ هزار تن، پتروشیمی اروند با ١٠٣ هزار تن و پتروشیمی بوعلی سینا با تولید ١٢٢ هزار تن بالاترین میزان تولید را در آبانماه دشتند.

بر اساس این گزارش، در منطقه پارس جنوبی، پتروشیمی برزویه با ٢٧٣ هزار تن، پتروشیمی پارس با ٣٠١ هزار تن، فازهای ١ و ٢ پتروشیمی پردیس با ٢۵٨ هزار و شصد و هفده هزار تن، فازهای ١ و ٢ پتروشیمی زاگرس با تولید ٢۶٢ هزار تن و نیز پتروشیمی جم با ٢٢٢ هزار تن دارای بالاترین تولید بودند.

همچنین در دیگر مناطق نیز پتروشیمی شیراز با تولید ١۶١ هزار تن، پتروشیمی شازند با تولید ١٢٢ هزار تن و نیز پتروشیمی خارک با ٨٠ هزار تن از برترین پتروشیمی های کشور بودند.

به گزارش روابط عمومی شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، بر اساس پیش بینیهای انجام شده در صورت تامین پایدار خوراک، تولید محصولات پتروشیمی تا پایان امسال به حدود ۴٧ میلیون تن خواهد رسید.

منبع (+)