مدیر توسعه تجاری شرکت نروژی ایست‌پورت مریتایم گفت: محصولات پتروشیمی ایران از استانداردهای بین‌المللی برخوردار بوده و قابل رقابت در بازار اروپاست. رینر برگ در گفت وگو با ایرنا با بیان اینکه ما از ۱۵ سال گذشته با ایران دادوستد داشته‌ایم، افزود: توانایی، استعداد، دانش و بازار خوبی در داخل و اطراف ایران وجود دارد. مدیر توسعه تجاری شرکت نروژی ایست پورت مریتایم افزود: مهم‌ترین چالش ایران این است که بتواند سهم خود را از بازار برگرداند.

برگ، درباره تمایل به سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی ایران نیز گفت: هر چند اولویت شرکت ما سرمایه‌گذاری نیست، اما به طور قطع می‌توانیم این کار را انجام دهیم. وی ادامه داد: باید شرکایی در ایران پیدا کرده و در حوزه‌های مختلف با آنها همکاری کنیم. مدیر توسعه تجاری شرکت نروژی «ایست پورت مریتایم» اضافه کرد: ما بین تولیدکنندگان، خریداران و دارندگان کشتی‌های نفتی رابطه برقرار می‌کنیم؛ این شرکت به تولیدکنندگان برای یافتن کشتی‌های مناسب برای حمل‌و‌نقل محصولات پتروشیمی خدمات می‌دهد.

برگ ادامه داد: «ایست پورت مریتایم» بیشتر مانند یک شرکت واسطه‌ای کار می‌کند و بخش مهمی از نقش ما تمرکز بر بخش پشتیبانی است. وی درباره صادرات محصولات پتروشیمی ایران نیز گفت: همه محصولات پتروشیمی ایران که در اروپا عرضه می‌شوند، از نظر کیفیت از استانداردهای بین‌المللی برخوردارند و می‌توانند رقابت کنند.

منبع (+)