پترون- به نقل از شبکه اطلاع رسانی تولید وتجارت ایران، در متن این حکم که از سوی محمد‌رضا نعمت زاده صادر شده، آمد است: نظر به مراتب شایستگی ، تعهد و تجارب ارزشمند جنابعالی و بنا به پیشنهاد قائم مقام وزیر در امور تجارت و معاون امور اقتصادی و بازرگانی به عنوان قائم مقام معاون امور اقتصادی و بازرگانی منصوب می شوید.
وزیر صنعت،معدن وتجارت دراین حکم تصریح کرده است: با عنایت به گستردگی فعالیتهای معاونت امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن وتجارت انتظار می‌رود تا با بهره گیری از بهترین ابزارها ، کاراترین روشها و در راستای سیاستهای وزارت متبوع در جهت تحقق اهداف و تعالی آن حوزه و با هماهنگی معاون امور اقتصادی و بازرگانی اهتمام لازم به عمل آورید.
ریاست موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی ،معاون  برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی و مشاور وزیر از جمله سوابق محمود دودانگه است.

منبع (+)