مدیر بخش پتروشیمی شرکت باسف آلمان گفت: توسعه صنایع پایین دست پتروشیمی می تواند منجر به تحقق زنجیره ارزش شود.

پترون –  راینر دیکس، مدیر بخش پتروشیمی شرکت باسف آلمان ظهر امروز (یکشنبه ٢٢ آذرماه) در یک پانل تخصصی در دوازدهمین همایش صنعت پتروشیمی ایران(IPF) اظهار کرد: صنعت پتروشیمی در سراسر دنیا با شتاب در حال توسعه است و باید گفت که پتروشیمی قلب صنعت است.

وی افزود: امسال باسف به ١۵٠ سال سابقه خود نگاه می کند و یک شرکت پتروشیمی پیشرو به شمار می رود.

دیکس ادامه داد: چشم انداز صنعت پتروشیمی نشانگر افزایش ظرفیت تولید و نیز تقاضاست و شرکت باسف از رشد بلندمدت در صنعت پتروشیمی حمایت می کند.

وی با بیان این که منابع جهانی ما محدود است، گفت: در آینده محصولات پتروشیمی نقش آفرینی بیشتری خواهند داشت و با این رویکرد شرکت باسف به این صنعت عمیق تر نگاه می کند و به دنبال بهبود کیفیت است.

مدیر بخش پتروشیمی شرکت باسف آلمان افزود: صنعت پتروشیمی در آسیا رشد خوبی کرده و با سرعت خوبی در حال گسترش است اما توسعه در آمریکای شمالی نیز در حال شتاب گرفتن است و در سال ٢٠١۴، ١٣ درصد از تولید محصولات پتروشیمی در منطقه خاورمیانه بوده است.

دیکس با بیان این که باید زنجیره ارزش محقق شود، تصریح کرد: شرکت باسف در پی توسعه زنجیره ارزش در همه بخشهاست.

دیکس افزود: توسعه صنایع پایین دست پتروشیمی می تواند منجر به تحقق زنجیره ارزش شود و با توجه به این که منطقه خاورمیانه دارای هزینه خوراک مناسبی است، پتروشیمی می تواند در آینده یکی از ارکان توسعه صنعتی این منطقه باشد.