پترون-دومین سخنران این همایش، عباس شعری مقدم معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی بود که سخنان خود را با خوش آمدگویی به وزرا و سفرای خارجی و داخلی آغاز کرد.

 وی در ابتدا با قدردانی از آقای نعمت زاده، بنیان گزار این همایش ها و نیز مهندس پیوندی بخاطر مدیریت شایسته در این سال ها، تصریح کرد: با توجه به اقدامات بسیار شایسته ایشان، اگر تحریم ها نبود اکنون به ظرفیت تولید ۱۰۰ میلیون تنی رسیده بودیم.

شعری مقدم در ادامه با بیان این که توافق هسته ای رونق این همایش را به دنبال داشته، اظهار داشت: هیئت های سرمایه‌گذاری بسیاری از کشورهای مختلف دنیا برای سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی ایران اعلام آمادگی کرده‌اند که دلیل این استقبال را می توان در رتبه نخست مجموع ذخایر هیدروکربوری، انرژی ارزان، زیرساخت‌های مناسب، نیروی کار جوان، تحصیل‌کرده و نسبتا ارزان، بازار ۷۵ میلیونی، مرکزیت ثقل بازارهای خاورمیانه و آسیای مرکزی، طراحی و ساخت تجهیزات مورد نیاز صنعت پتروشیمی در داخل کشور و برخورداری از معافیت های مالیاتی جستجو کرد.

معاون وزیر نفت در ادامه به تشریح وظایف و برنامه‌های شرکت ملی صنایع پتروشیمی در نقشه راه جدید پرداخت. وی در این رابطه گفت: سیاستگذاری، حمایت و هدایت از وظایف شرکت ملی صنایع پتروشیمی در نقشه راه جدید است.

به گفته شعری مقدم، مدیریت و استعداد یابی برای تاسیس مجتمع‌های پتروشیمی، مدیریت ساخت و تجهیز این پروژه‌ها با منابع داخلی و خارجی، جذب سرمایه گذاری خارجی برای پیش‌برد اهداف این صنعت، کمک به ایجاد فضای مطلوب‌تر کسب و کار در صنعت پتروشیمی با شناسایی قوانین دست و پاگیر و درخواست برای حذف یا اصلاح این قوانین، معرفی توانمندی های داخلی در طراحی، ساخت و مهندسی تجهیزات مختلف صنعت پتروشیمی با استفاده از بانک جامع اطلاعات موجود، از دیگر نقش‌ها و اهدافی است که شرکت ملی صنایع پتروشیمی به عهده دارد.

مدیرعامل NPC  هدف از توسعه صنعت پتروشیمی در ایران را جلوگیری از خام فروشی، تکمیل زنجیره ارزش و اشتغالزایی دانست. وی در بخش پایانی سخنانش، به عملکرد شرکت ملی صنایع پتروشیمی پرداخت و اظهار کرد: علی رغم تحریم های ظالمانه علیه جمهوری اسلامی ایران در سال‌های گذشته، ۵/۴ میلیون تن به ظرفیت تولید اضافه شده است. وی پیش‌بینی کرد تا پایان سال ۹۴، این افزایش ظرفیت به ۱۰ میلیون تن برسد.

منبع (+)