پترون-معاون مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با تشکر از مهمانان بابت حضور در این برنامه، از حضور محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در این برنامه به عنوان اشاعه دهنده صلح و دوستی تشکر کرد. پیوندی در ادامه، از حضور اسحق جهانگیری، معاون اول رییس جمهوری نیز به عنوان مهمان دوازدهمین همایش بین المللی صنعت پتروشیمی تشکر کرد.

پیوندی در ادامه اظهار داشت: مایل هستم که از این فرصت استفاده کرده و از آقای زنگنه درخواست کنم تا از ایجاد زیرساخت های صنعت پتروشیمی در ایران حمایت کنند.

دبیر دوازدهمین همایش بین المللی پتروشیمی تصریح کرد: اصل ۴۴ به شرکت ملی صنایع پتروشیمی اجازه حضور در صنعت پتروشیمی را نمی دهد اما به عنوان عضو خانواده پتروشیمی به دولت توصیه می کنم که در توسعه زیرساخت ها سرمایه گذاری انجام دهد چرا که این امر تاثیر بسیار زیادی در رشد صنعت پتروشیمی دارد. او ادامه داد: “دولت برای مثال می تواند در خلیج فارس و دریای عمان سرمایه گذاری کند. تجربه قبلی نشان داده که توسعه زیرساخت ها نیاز اصلی برای کمک به موج دوم صنعت پتروشیمی در ایران است.”

محمدحسن پیوندی با اشاره به گذشته صنعت پتروشیمی اظهار کرد: این مسئله ای است که آقای زنگنه و آقای نعمت زاده در طول برنامه های سوم و چهارم انجام دادند و سطح تولید فعلی صنعت پتروشیمی بدون زیر ساخت های ماهشهر و عسلویه امکان پذیر نبود.

پیوندی در ادامه با اشاره به تاثیر صنعت پتروشیمی بر اقتصاد ایران اظهار کرد: “دکترین اقتصادی ایران بر ۲ اصل بنا شده و بسیار مهم است که در راستای رشد صادرات غیر نفتی در این زمینه حرکت کنیم.”

 قائم مقام شرکت ملی صنایع پتروشیمی در پایان اظهار کرد: باعث خوشحالی من است که افزایش زنجیره ارزش افزوده پتروشیمی یکی از مهم ترین محورهای این کنفرانس است.  او همچنین از برگزاری  نمایشگاهی در کنار کنفرانس IPF به منظور رونمایی از دستاوردهای شرکت های ایرانی خبر داد و اظهار داشت: از همکاران خودم در شرکت ملی صنایع پتروشیمی به واسطه حمایت از پیشرفت این صنعت و نیز از سخنرانان امروز و فردا بابت مشارکت دیدگاه هایشان با ما و نیز به طور ویژه از آقای عباس شعری مقدم تشکر می کنم.

پیوندی در انتها صحبت خود را با شعری از حافظ که می گوید:

“تکیه بر تقوا و دانش در طریقت کافری است             راهرو گر صد هنر دارد، توکل بایدش” به پایان برد

منبع (+)