سومین نشست انجمن ملی و اتحادیه سراسری تعاونی ها با مدیرکل دفتر صنایع تکمیلی پتروشیمی

anjoman2در این نشست که با حضور جمعی از نمایندگان اتحادیه سراسری ، شرکت ملی صنایع پتروشیمی و انجمن ملی مورخ ۹۳/۰۳/۲۸ به میزبانی انجمن ملی برگزار شد نحوه و چگونگی حضور انجمن و اتحادیه در نهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد در نشستی با مدیر نمایشگاه ایران پلاست در خصوص بررسی چگونگی مشارکت تشکل ها در برگزاری هرچه مطلوبتر نمایشگاه  مورد بررسی قرار گیرد.و همچنین مقرر شد نظام نامه دوره قبل نمایشگاه اخذ و برای اطلاع رسانی اعضای تشکل ها اقدام گردد.

مقرر شد پیشنهاد مکتوب تشکل ها درخصوص برگزاری مطلوب نمایشگاه ایران پلاست به دفتر صنایع تکمیلی پتروشیمی ارائه گردد.

اتحادیه سراسری ، انجمن ملی و شرکت ملی صنایع پتروشیمی در خصوص جشنواره همگن پلاستیک تهران ، حمایت خود را جهت هر چه بهتر برگزار شدن جشنواره اعلام کردند.

مقرر شد پیشنهاد نهایی شده ، اختصاص ۰/۵ الی ۰/۲۵ درصد از مبلغ فروش محصولات عرضه شده در بورس جهت تشکیل صندوق کمک به تشکل ها و ایجاد کنسرسیوم صادراتی توسط نمایندگان انجمن و اتحادیه به دفتر صنایع پایین دستی ارائه شود و با تشکیل کمیته تخصصی با حضور نمایندگان انجمن ملی ، اتحادیه سراسری و دفترصنایع تکمیلی پتروشیمی جهت عملیاتی شدن آن اقدام گردد.

چهارمین نشست تشکل های ملی و دفتر صنایع تکمیلی پتروشیمی به میزبانی اتحادیه سراسری در اواخر تیر ماه برگزار می گردد.